Liečivé rastliny - História

Spoznávanie liečivých rastlín...
Človek už v počiatkoch svojho vývoja zistil, že rastliny mu môžu slúžiť nielen ako potrava, ale mnohé sú vhodné na liečenie chorôb, no iné zdraviu škodia. Už starí Sumerovia, Babylončania i Asýrčania ich poznali celý rad. Známy Ebersov papyrus, pochádzajúci asi z roku 1500 pred n. l. obsahuje veľa receptov s liečivými rastlinami.

Egypťania už 4000 rokov pred n. l. pestovali niektoré druhy liečivých rastlín. Antická civilizácia poznala v dávnej minulosti všetky dôležité elementárne rastliny a ich odrody.

Základ vedeckého poznania liečivých rastlín v Európe položili Gréci a Rimania. Medzi najznámejších patrili Aristoteles, Anaxagoras či Theofrastos a Galenus.
Rozširovanie znalostí o liečivých rastlinách urýchlil objav kníhtlače. Po jej objavení sa začali vydávať herbáre.Epocha herbárov
Herbáre, knihy s opismi rastlín a podrobnosťami o ich liečivý účinkoch, začali byť populárne v šestnástom storočí. Azda najznámejším je Brunfelsov herbár z roku 1500.

Učenci sa snažili vylúčiť z botaniky a súdobého liečiteľstva nevedecké postoje. Veľký pokrok v poznaní bylín znamenalo použitie, nových technických prostriedkov pri analýze rastlinných zlúčenín a pri výrobe tinktúr a extraktov. Veda postupne nahrádzala prírodné liečivé prostriedky syntetickou výrobou liekov. Bylinkárstvo ustúpilo do úzadia a zdalo sa, že naše spojenie s prírodou sa pretrháva...

Príťažlivosť bylín dnes...
Záujem o byliny na krátky čas ožil počas prvej svetovej vojny. Vyvolal ho sčasti aj nedostatok potravín a liekov. V súčasnosti sa medicína opäť vracia k liečivým rastlinám. Môže za to najmä nepriaznivé vedľajšie účinky chemických prostriedkov, farbív, a syntetických zlúčenín, ktoré nás obklopujú na každom kroku. To spôsobuje zvýšený výskyt alergií a iné nežiaduce účinky a choroby. Aj preto v súčasnosti narastá význam byliniek.


V Európe v súčasnosti rasti asi 1000 druhov liečivých rastlín. V ľudovom liečiteľstve sa používa asi 800 a v európskej oficiálne medicíne asi 300 druhov. Na Slovensku rastie 250 – 300 druhov liečivých rastlín.